Archiwalna strona Zespo艂u O艣wiatowego w Mordach

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF
? Czysta gmina"- akcja sprz眛ania w Czepielinie
                                                                              
016
 

 Dnia 22 kwietnia obchodzony jest Dzie Ziemi- akcja prowadzona  corocznie wiosn, kt髍ej celem jest promowanie postaw  ekologicznych w spo砮cze駍twie. Mieszka馽y Czepielina zdali sobie spraw, i problemem ekologicznym nie jest papierek czy butelka rzucona na trawnik w mie禼ie, ale prawdziwym problemem s tysi眂e 秏ieci, kt髍e le勘 na poboczach dr骻 i las體 poza miejscem zamieszkania .Z  inicjatywy pani radnej z Czepielina Anny Sta駍kiej, pani Aliny Czarnockiej i we wsp蟪pracy z  Dyrekcj  Zespo硊 O秝iatowego w Mordach pani Doroty Chaci駍kiej dnia 11 kwietnia 2015r. uczniowie naszej szko硑 ch阾nie przyst眕ili do wsp髄nej akcji sprz眛ania trasy Ogrodniki ? Czepielin. Nie trzeba by硂 szuka przer罂nych papierk體, foli體ek,butelek,puszek i r罂nego typu innych odpad體, poniewa "jeden le縜 na drugim". Nie by硂 to 砤twe, poniewa 秏ieci by硂 tak du縪, 縠 prawie nie wystarczy硂 work體.Wsp髄na praca  i zaanga縪wanie uczestnik體 akcji zosta硑 nagrodzone ogniskiem z pieczonymi kie砨askami, lodami i pysznymi s硂dko禼iami, kt髍e przygotowa硑 panie z Czepielina. Zgodnie  z opini uczestnik體ochrona 秗odowiska w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna, nawet konieczna. Czy chcemy mieszka na brudnej Ziemi, gdzie nie ma ro秎in i zwierz眛, a oddycha mo縩a tylko przez maski?Je秎i nie zaczniemy dba o ochron 秗odowiska blisko siebie podpiszemy wyrok na nasze 縴cie i tym samym na ludzko舵.
Musimy przeciwdzia砤 za秏iecaniu naszej planety - to nie jest 砤twe, ale warto spr骲owa, co nam i mieszka馽om Czepielina si uda硂, bo przysz硂舵 ludzko禼i zale縴 w du縠j mierze od Nas!  Czyste 秗odowisko oraz cz硂wiek przyjazny naturze i drugiemu cz硂wiekowi to interesuj眂a metoda pracy wychowawczej oraz integracja spo砮czno禼i lokalnej.

                                                                                                      Przygotowa砤:  El縝ieta Wielog髍ska


Wi阠ej zdj赕 <<< tutaj

 

Menu